Vwo Bedrijfseconomie: moeilijke opgaven eindexamen uitgelegd

Vwo Bedrijfseconomie: moeilijke opgaven eindexamen uitgelegd

Hier vind je video’s met uitleg over de moeilijke opgaven van vwo-eindexamens bedrijfseconomie van de afgelopen jaren. De opgaven worden uitgelegd door de docent Jurgen Schuit.

VWO Bedrijfseconomie 2019-1: Bezettingsresultaat, verkoopresultaat, standaardkostprijs en bedrijfsresultaat, opdracht 14, 15, 16 en 17

Een moeilijke opgave van het eindexamen vwo bedrijfseconomie tijdvak 1 uit 2019. Het gaat over opdracht 14, 15, 16 en 17, Bezettingsresultaat, verkoopresultaat, standaardkostprijs en bedrijfsresultaat. Het wordt uitgelegd door Jurgen Schuit.

VWO Bedrijfseconomie 2018-1: Liquiditeitsbegroting, inkomsten en uitgaven, opdracht 13 en 14

Een moeilijke opgave van het eindexamen vwo bedrijfseconomie tijdvak 1 uit 2018. Het gaat over opdracht 13 en 14, Liquiditeitsbegroting, inkomsten en uitgaven. Het wordt uitgelegd door Jurgen Schuit.

VWO Bedrijfseconomie 2017-1: Contante waarde van een reeks gelijke bedragen op basis van samengestelde interest, opdracht 25 en 26

Een moeilijke opgave van het eindexamen vwo bedrijfseconomie tijdvak 1 uit 2017. Het gaat over opdracht 25 en 26, Constante waarde van een reeks gelijke bedragen op basis van samengestelde interest. Het wordt uitgelegd door Jurgen Schuit.