Vmbo Economie: moeilijke opgaven eindexamen uitgelegd

Vmbo Economie: moeilijke opgaven eindexamen uitgelegd

Hier vind je video’s met uitleg over de moeilijke opgaven van vmbo-eindexamens Economie van de afgelopen jaren. De opgaven worden uitgelegd door de docent Tom Wakker.

Vmbo Economie 2019-1: Arbeid en productie, opdracht 3

Een moeilijke opgave van het eindexamen vmbo economie tijdvak 1 uit 2019. Het gaat over opdracht 3, Arbeid en productie. Het wordt uitgelegd door Tom Wakker.

Vmbo Economie 2019-1: Internationale ontwikkelingen, opdracht 17

Een moeilijke opgave van het eindexamen vmbo economie tijdvak 1 uit 2019. Het gaat over opdracht 17, Internationale ontwikkelingen. Het wordt uitgelegd door Tom Wakker.

Vmbo Economie 2019-1: Consumptie: geldzaken, opdracht 32

Een moeilijke opgave van het eindexamen vmbo economie tijdvak 1 uit 2019. Het gaat over opdracht 32, Consumptie: geldzaken. Het wordt uitgelegd door Tom Wakker.