Vmbo Duits: moeilijke opgaven eindexamen uitgelegd

Vmbo Duits: moeilijke opgaven eindexamen uitgelegd

Hier vind je video’s met uitleg over de moeilijke opgaven van vmbo-eindexamens Duits van de afgelopen jaren. De opgaven worden uitgelegd door de docent Jim Voorhorst.

Vmbo Duits 2019-1, tekst 4 Leesstrategieën toepassen

Een moeilijke opgave van het eindexamen vmbo Duits tijdvak 1 uit 2019. Het gaat over tekst 4 leesstrategieën toepassen met de titel Der Freiheit in der Sardinenbüchse. Het wordt uitgelegd door Jim Voorhorst.