Vmbo Aardrijkskunde: moeilijke opgaven eindexamen uitgelegd

Vmbo Aardrijkskunde: moeilijke opgaven eindexamen uitgelegd

Hier vind je video’s met uitleg over de moeilijke opgaven van vmbo-eindexamens Aardrijkskunde van de afgelopen jaren. De opgaven worden uitgelegd door de docent Bart van Drunen.

Vmbo Aardrijkskunde 2019-1: Weer en Klimaat, opdracht 7

Een moeilijke opgave van het eindexamen vmbo aardrijkskunde tijdvak 1 uit 2019. Het gaat over opdracht 7, Weer en Klimaat. Het wordt uitgelegd door Bart van Drunen.

Vmbo Aardrijkskunde 2019-1: Water, opdracht 24-25

Een moeilijke opgave van het eindexamen vmbo aardrijkskunde tijdvak 1 uit 2019. Het gaat over opdracht 24 uit 25 Water. Het wordt uitgelegd door Bart van Drunen.

Vmbo Aardrijkskunde 2019-1: Water, opdracht 30

Een moeilijke opgave van het eindexamen vmbo aardrijkskunde tijdvak 1 uit 2019. Het gaat over opdracht 30, Water. Het wordt uitgelegd door Bart van Drunen.